Екип

Д-р Светослав Гаров

Д-р Светослав Живков Гаров е роден в гр.Бургас . Завършва Немска езикова гимназия „Вилхелм Пик”- Бургас. През 2001г. се дипломира като лекар по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – София. През 2014г. завършва втора магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" към Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София. Има защитена докторска дисертация към ФОЗ на МУ - София на тема "Научноизследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети в България. Анализ и перспективи пред управлението им". Професионалните му стремления са в областта на здравен  мениджмънт, обществено здравеопазване, имплантология, хирургична и протетична стоматология. Член е на БЗС и БНДДМ.